Bekijk hier wat we doen

Jeugd en alcohol in het verkeer

In deze workshop wordt men op een interactieve manier geconfronteerd met de mogelijke consequenties van alcohol gebruik. Waargebeurde verhalen en een kennistest, afgewisseld met beeldmateriaal confronteren jongeren met de praktijk. De workshop varieert in lengte tussen 50 minuten en 1,5 uur en is met name geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar.


Fietsen zonder beats

De mobiele telefoon heeft een prominente rol in het dagelijks leven ingenomen. Jongeren maken op de route van en naar school gebruik van de mobiele telefoon. Dit zorgt regelmatig voor ongelukken in het verkeer. In de workshop wordt o.a. stilgestaan bij de gevolgen hiervan. Zijn jongeren nog bewust van hun omgeving als ze onderweg bezig zijn met hun mobiele telefoon en wat kan er gebeuren als je de mobiele telefoon gebruikt in de auto. De workshop duurt ongeveer 50 minuten en is geschikt voor jongeren vanaf groep 8.


De dode hoek

Helaas zijn er jaarlijks nog steeds dodelijke slachtoffers te betreuren omdat zij in de dode hoek van een voertuig terecht komen. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (Regio Noord) wordt aan leerlingen van de basisschool voorlichting gegeven over de gevaren van de dode hoek. De voorlichting wordt vooraf gegaan door een dvd waarin uitleg gegeven wordt over de dode hoek. Indien mogelijk, wordt er daarna bij een vrachtwagen uitleg gegeven. De lengte van de workshop varieert per school in verband met het aantal leerlingen en is met name geschikt voor de groepen 5 t/m 8.


Kinderen in het verkeer

Veel ouders weten niet precies wanneer hun kind een gordel moet gebruiken en wanneer een kinderzitje niet meer nodig is. Tijdens de voorlichting wordt stilgestaan bij het gordelgebruik in de auto. Ook wordt stilgestaan bij het gebruik van de gordel in de taxi en de bus. Gedurende de voorlichting wordt het gebruik van fietsstoeltjes besproken en hoe u als ouder het beste het voorbeeld kunt geven aan uw kind. De voorlichting duurt ongeveer 1,5 uur en is uitermate geschikt om te geven tijdens een voorlichtingsavond op de basisschool, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.